I slutet på 90 talet startade LRF Halland en utbildning för Framtidens förtroendevalda kvinnor, det var ett koncept som tidigare kört i Kalmar.

-Vi såg att det var oerhört få kvinnliga förtroendevalda på alla nivåer inom de gröna näringarna i Halland, säger Gun Ragnarsson som höll i utbildningen tillsammans med Annika Arnesson.

Efterfrågan var så stor att LRF Halland anordnade 2 utbildningar och man fyllde båda utbildningarna med kvinnor från Halland. På utbildningarna fick deltagarna skapa sig ett nätverk men också lära sig hur man ska agera inför grupp och hur man går till väga för att få fram sitt budskap, det fanns också moduler med föreningskunskap.

-Vi satte som mål att de skulle delta på möten och stämmor. Det vi också gjorde, och som var unikt, var att vi skickade listor på deltagarna till alla valberedningar inom föreningarna, detta för att de skulle få upp ögonen för dessa kvinnor, säger Gun.

Så här tjugo år senare kan man konstatera att utbildningen gjort nytta för deltagarna och för de gröna näringarna i Halland.

-Flera av de kvinnor som gick utbildningarna sitter idag på förtroendeuppdrag på olika nivåer eller har haft förtroendeuppdrag. Några av dem har ju också valt att starta företag och även där har de uttryckt att de haft nytta av utbildningen, säger Annika.

Heléne Gunnarsson som är Arla Foods vice ordförande gick utbildningen där i slutet på 90 talet.

-För mig var utbildningen en riktigt bra start för min utveckling. Jag fick ett nätverk och massor med kunskap och samtidigt fick insikten att man kan påverka.

Även Ulrika Regen, mjölkbonde som suttit i regionstyrelsen i Halland vittnar om vad utbildningen betytt för henne.

-Jag hade nog inte vågat ta något förtroendeuppdrag om jag inte gått utbildningen, det gav mig också kunskaper som jag haft nytta av i mitt företagande.

LRF Halland har satsat en del på utbildning de senaste åren men då främst på unga blivande förtroendevalda.

-Vi har kört Lavatar, även det har varit framgångsrikt, men det vi och valberedningarna behöver arbeta mer med är att fånga upp de som gått utbildningar säger Annika.

LRF Halland tittar nu på hur man kan arbeta vidare med utbildningar för förtroendevalda.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, 
clara.hyltback@lrf.se