Genom en noggrann granskning utförd av Hallands Nötköttsproducenter kom man fram till att Mikael och hans verksamhet fyller väl kriterierna för årets nötköttsföretagare.

Mikael är en relativt nybliven ungnötsproducent som beslutade sig för att lägga om driften från mjölkkor till ungtjurar. Ett kalvstall byggdes med tydligt fokus på kalvhälsa, detta stall har ofta används som ett gott exempel på lyckad byggnation där kalvarna trivs.

Många smarta lösningar finns i de olika stallen för en säker djurhantering, bland annat en säker lösning för utlastning av färdiga tjurar.

Mikael fick mottaga ett äppleträd, diplom och jordgubbstårta.

Motivering:

Mikael Magnusson ändrade inriktningen på gården för ett par år sedan från mjölkkor till ungnötsproducent.
Många innovativa och finurliga lösningar av befintliga stallar har skett samt en nybyggnation till kalvstall med tydligt fokus på kalvhälsa och effektivitet.
Stallet har uppmärksammats i facktidningar som ett gott exempel på byggnation.

Deltog vid utdelningen gjorde Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland, Henrik Arnesson, kommungruppens ordförande i Kungsbacka, Karl Nilsson och Bengt Johansson från Hallands Nötköttsproducenter samt reporter från Norra Halland.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se