Annika Larelius HNS samordnare inom häst Halland, inledde och presenterade Hästen i siffror. Hon berättade bland annat att de samhällsekonomiska effekterna av hästnäringen beräknas till 31,3 miljarder SEK i direkt omsättning. Om man inkluderar spridningseffekter (inom andra branscher men beroende av hästen) uppgår omsättningen till 72 miljarder SEK. Effekterna utgör 0,5% av BNP.

Carl Dyrendahl har arbetat som projektledare LRF Häst och tagit fram en nationell strategi för hästnäringen. Hästen utvecklar och förenar Sverige och har en viktig roll i dagen samhälle där ohälsan växer och många mår dåligt.

Temat för dagen med hållbarhet visade på att det finns många möjligheter men också utmaningar vad det gäller hållbar konsumtion. Vi behöver tänka hållbarhet när vi köper prylar, transporterar våra hästar och kanske köper kraftfoder utomlands. Synen på hästar och hästvälfärd är under lupp och här måste näringen behålla och leva upp till att göra rätt.

En bra och informativ hemsida är hastsverige.se, ett bibliotek/ uppslagsverk för dig som vill veta, veta mer och veta mest

Önskemål om vad Häst Halland arbetar vidare med är:

  • Regler och villkor (myndighetsutövning), fortsatt driva på ändringar konsumentköplagen
  • Anordna ”mini närverk/ mässa där företagen kan få presentera sin verksamhet.
  • Mer hästvett typ hästkörkort.
  • Samarbeta mer med Hallands Ridsportförbund för att dela kunskap och vad vi kan göra för varandra.

Petra Wirtberg
petra.wirtberg@lrf.se