Flera halländska lantbrukare har sökt stöd i tidigare omgångar och i den senaste revideringen av förordningen tydliggjordes att åtgärder för att minska utsläpp inom jordbruket är prioriterade. Lantbruksföretag kan få stöd upp till 70 procent av totalkostnaden.

Det kommer finnas tre ansökningstillfällen för investeringsstödet Klimatklivet under 2020. 

  • 10 februari – 10 mars
  • 5 – 28 maj
  • 27 augusti – 24 september

Från Länsstyrelsens sida är Zsofia Benes och Patrik Ekheimer behjälpliga med rådgivning och stöd inför ansökningar. I år kommer de också att ha möjlighet att komma ut i länet och informera om stödet, exempelvis i samband med möten med kommungrupper eller lokalavdelningar.

Mer information finns på:

http://naturvardsverket.se/klimatklivet#

https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html

https://www.youtube.com/watch?v=-xH50lTVHzQ&feature=youtu.be