Lennart Nilsson från LRF Riksförbundsstyrelse kom och gästade oss med den senaste informationen och kunskapen att sy ihop hela det spretiga ”CAP”. En ny jordbruksstöds period som från början skulle börjat från årsskiften 2020-2021 men nu blivit uppskjutet till att börja först 2022.

Vi är många i LRF Ungdomen som idag arbetar inom den gröna näringen och som framledes gärna hade tagit över föräldragården eller en gård som man jobbar på eller rent köpa en gård med rätt möjligheter för vad man vill göra i framtiden. För att kunna bolla framtidens möjligheter så var Anders Richardsson LRF:s Hallands ordförande, och Falkenbergs Sparbank med på träffen.

Det tydligaste som kom fram under kvällen är att banken gärna hjälper till med både finansiering och möten med äldre lantbrukare som vill att någon yngre skall ta över.  Samt att i Halland så har förprövningarna av djurstall ökat mycket i år jämfört med förra året. När Lennart fick sytt ihop det, så känns det inte heller längre som att vi blir utelämnade ekonomiskt i framtida CAP. Visst att det kommer bli mycket mer miljöriktade åtgärden efter 2022 men dessa kanske kan bli lätta att välja och söka från år till år istället för att bli uppbunden under en lång period av ett åtagande man kanske inte vågar söka. Vill sedan EU att man skall ställa upp på miljöåtagande med ena handen, så får de ju vackert betala för produktion i andra handen.

Efter denna kväll så kände många att de hade fått en högre förståelse för hur komplicerat hela CAP systemet är och hur många som skall vara överens innan något blir bestämt i EU. Ändå lämnas så mycket öppet för varje land att bestämma när det kommer till genomförandet sedan. Men framtids tron hos oss som deltog blev inte mindre utan snarare tryggare inför framtiden, nu behöver vi bara lite mer företagare som vågar erkänna öppet att vi kan tjäna pengar i branschen. För vem vill annars investera i de gröna näringarna om alla säger att det inte går att tjäna pengar!

Med höstliga hälsningar
Peter Andersson, LRF Ungdomen