Det är ju inte raketforskning precis. Alla vet ju att rätt planta på rätt plats är bättre än fel planta på fel plats. Men också att en nedbetad planta är sämre än fel planta på fel plats. Enligt senaste älgbetesinventeringen så har 22 procent av den halländska tallen betats senaste året. Det är ganska många gånger mer än de acceptabla 5 procenten. Färre än hälften av alla tallar är utan betesskador.
Lägre viltbetestryck!

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik, 
070-991 34 31

per.carlsson@lrf.se