Anders Christensson, från European Dairy Farmers, EDF som är en sammanslutning av 323 mjölkgårdar och mjölkbönder över Europa, berättade om vad de ser i sin organisation.  

- Det är en väldig spridning i produktionskostnader, Irland ligger lägst i snitt men man kan säga att kostnaden beror mer på företagaren än var i Europa gården är belägen, sa Anders.  

Vinsten är också något som spretar bland de EDF anslutna bönderna och även här är det mer beroende på företagaren än på var gården ligger.  

Rebecca Asplund, byggrådgivare på Växa Sverige pratade om hur man kan tänka när man som mjölkbonde står inför beslutet att bygga nytt.  

- Fokus på kon och på människan, planlösningen ska bidra till friska kor och ge henne förutsättningar för att producera mjölk. Viktigt också att redan vid byggnation att fundera på nästa steg, hur kan detta stall fungera för ändrad produktionsinriktning eller en utökning av produktionen. Breda gångar ger rena kor.  

Oleksiy Guzhva, från SLU delgav sin bild av digitaliseringen.  

- Det är viktigt att veta vad man får ut av sina digitala hjälpmedel, man skulle kunna tänka sig att vi har sensorer för att mäta djurvälfärd, så sensorerna besvara frågan hur djuret mår egentligen. Den digitala tekniken kan ge oss detta och det skulle sedan ge oss svart på vitt om kon mår bra.  

Det första gröna mötet avslutades sedan med en rundvandring på gården Olof Lars Gård utanför Varberg. Fredrik Lindeberg som är ägare av gården tillsammans med sin bror Mattias, beskrev deras vardag.  

- På gården har vi 750 kor och brukar ca 1000 hektar åker och 150 hektar bete. Gården har 25 anställda och en maskinstation. Stallarna är byggda från 2003–2009, vi mjölkar tre gånger per dag i grop.  

Gården tittar just nu på om de ska bygga och byta till robotmjölkning. 

- Det är ett tungt jobb att mjölka och idag har vi utländsk arbetskraft men vi märker att det blir svårare att få tag på folk som vill mjölka, när vi väl lärt upp dem slutar de. Jag tror också att branschen måste jobba för att utbilda bra ladugårdsförmän, då jag tror att detta kommer behövas i framtiden. Avslutade Fredrik.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Götaland, 010-184 42 29
clara.hyltbäck@lrf.se