Kontroller, läkemedel på gård det var ämnen som diskuterades när Varbergs kommungrupp fick besök av Christel Condrup Ericsson, djurskyddshandläggare/förprövning och Malena Grimbrandt, länsveterinär från Länsstyrelsen i Halland på senaste kommungruppsmötet. Diskussionerna gick kring hur kontroller går till samt hur lantbrukare kan förbereda sig för att det ska gå så smidigt som möjligt samt vad som gäller för läkemedel på gård. 

Övriga aktuella punkter just nu är ett besök med kommunledningen hos Stefan och Karin Warefelt där bebyggelse på åkermark kommer att diskuteras men även problemen med ytvattenavrinning vid bebyggelse kommer att lyftas med kommunledningen.  

Alla kommungrupper i Sverige uppmanas att planera en aktivitet under LRFs påverkansvecka som går under namnet "Vecka 47". Syftet är att med samlad kraft över hela landet påverkan politiker och beslutsfattare på temat hållbarhet. Varbergs kommungrupp planerar att spela in tre korta filmer att använda i påverkansarbetet. Håll utkik efter dessa!  

Varbergs Kommun har varit i kontakt med kommungruppen angående ungdomar som av olika anledningar inte går gymnasiet och för närvarande finns det några ungdomar som vill praktisera på lantbruksföretag. Är du intresserad eller vet någon som är ta en kontakt med Jaana Kappi, Varbergs kommun på jaana.kappi@varberg.se. 

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige