Peter Andersson, du sitter med i den arbetsgrupp som planerar detta forum, varför anordnar LRF ett Kooperativt Forum?

- Vi vill ge en större insikt i vad kooperationen är och sudda ut bilden av något föråldrat och istället visa på möjligheterna och framtiden i affärsrelationer och utveckling samt förvaltning av våra föreningar.

Vem riktar sig inbjudan till?

- Vi riktar oss till LRFs organisationsmedlemmar, LRF Ungdomen och övriga representanter i våra tre LRF-regioner. Speciellt vill vi nå dig som är ung och vill lära dig mer om kooperationens möjligheter och vill vara med och skapa framtidens kooperation.

Vad innehåller dagarna?

- En snabb återblick i kooperationens historia för att senare djupdyka i nutidens kooperation för att avslutas med en spaning in i framtiden.

Vi tittar på ett ägar- och förvaltningsperspektiv, men även på hur jag som enskild företagare kan dra nytta av kooperationens möjligheter.

Kan du inget eller mycket, det har ingen betydelse. Är du bara nyfiken och vill diskutera framtidens kooperation så är du varmt välkommen med din anmälan.

Inbjudan, program >>

Hoppas vi ses där!

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, ulrika.bertilsson@lrf.se