Om en ungdom mellan 16 och 20 år inte är inskriven på en gymnasieutbildning så har kommunen skyldighet att erbjuda hjälp med det som den unge själv vill ha hjälp med eller stöd i. Det kan till exempel vara att få hjälp med att göra studiebesök på skolor eller arbetsplatser, söka jobb och skriva CV, stöd i myndighetskontakter eller hitta en praktikplats.

Många vill söka jobb eller hitta en praktikplats där man kan få utvecklas och lära sig nytt för att sedan har lättare för att få jobb. En del som har tagit en paus från studier går senare tillbaka till skolan när de har fått göra något annat en period.

Med jämna mellanrum träffar vi tjejer och killar som vill jobba inom lantbruk. Det finns antigen ett stort intresse för djur och natur och eller maskiner så vi är väldigt intresserade av att få ett kontaktnät till gårdar som kan tänkas sig att ha en praktikant på kortare eller längre tid eller till och med en lärlingsplats.

Ungdomar som har praktik inom kommunernas aktivitetsansvar är försäkrade av kommunen och vi som jobbar med detta håller kontinuerlig kontakt med handledaren på praktiken. Tider och omfattning görs upp efter vad som fungerar för praktikplatsen och ungdomen. Om praktiken av någon anledning inte kan fortsätta så avbryts den omgående.

Vi kommer gärna och ger mer information vid intresse!

Jaana Käppi,  076 899 22 49 
Steget vidare / Kommunernas aktivitetsansvar
Varberg kommun