Eleverna bussades ut och med 50 elever på förmiddag och 50 på eftermiddagen plus lärare från skolan. Med på dagen var även Emmy Wahlin som är SYV på Veingeskolan. Emmy har varit med och drivit på för dagen och ser detta som en aktivitet som kommit för att stanna. Ett stort evenemang initierat av Annika Hansson produktionsrådgivare på VÄXA i samarbete med Folke Hantoft i LRF kommungrupp i Laholm och Sara Hansson från Segra naturbruksgymnasium i Skåne. Från Segraskolan var även tolv elever med som höll i momenten som Veingeeleverna fick prova på.

Eleverna som kom ut fick på gården testa på ett antal olika moment som leda upp kalvar på våg, mäta kalvar med måttband för att bedöma vikt testa minilastare att flytta pallar och flytta grus. 

På en station visades den digitala tekniken som används i lantbruket idag vilket imponerade mycket på eleverna På en annan station hade eleverna från Segra samlat ihop en mängd olika prylar som används praktiskt i djurskötsel och på redskap och maskiner, där fick eleverna placera ut lappar för att gissa rätt.

Stora maskiner visades upp som ett ekipage med traktor och gödseltunna som man fick gissa värdet på vilket var ca 6 millioner. En stor summa som överraskade många av eleverna. 

Vid paus bjöds det givetvis på bulle och mjölk vilket var uppskattat.

Alla var efter dagen överens om att upplägget var lyckat och att bör fortsätta.   

Lars-Anders Knutsson
LRF Västra Sverige