Onsalahalvön är ju tätbefolkad men det är ändå ett fall framåt när Ellevio väljer markförläggning för en regionnätsledning. Fortsätt så för det blir det mycket lättare att komma överens med markägarna och tillståndsprocessen blir snabbare och billigare.

Skrivelse till Energimarknadsinspektionen:
Angående nätkoncession för linje, kabel, Onsala-Gottskär, dnr. 2019-102328Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige