Vi ser en tydlig trend att människor som inte är vana att vistas i skog och mark söker sig ut, för främst vandring och olika former av cykling.

Jag har den senaste tiden medverkat som deltagare på möten där både regionen, ideella föreningar och företagare vill bedriva olika former av verksamhet på våra marker. Oftast vill de bygga olika slags leder mellan naturreservat och då behöver de passera privat mark.

Det jag lyfter på dessa möten är att det är lätt att orsaka skador på marken eftersom man inte har kunskapen om hur vi odlar på åkrarna och bedriver skogsproduktion – allt man ser är ett vackert rapsfält eller en fin skog. Under dessa möten för jag fram att det är av yttersta vikt att man redan i idéstadiet tar kontakt med den markägare vars mark man vill passera och att det är viktigt att respektera om markägaren säger nej. Jag säger också att så fort markägaren tar betalt så gäller inte allemansrätten längre. Sedan när man kommit lite längre fram så är det väldigt viktigt med skrivna avtal. 

Det behöver också finnas en ekonomisk vinning för markägaren i avtalet, speciellt om det är ett företag som vill nyttja dennes marker. Det är också viktigt att tidigt tänka på hur man löser praktiska saker, som hur man hanterar parkeringar, sopor, toaletter, informationsskyltar med mera.  

För de markägare som vill finns det helt klart möjlighet att tjäna pengar på naturturism.

Ulrika Algothsson
ledamot i regionstyrelsen LRF Halland