Utveckling av naturturism kan ge goda möjligheter för det lokala näringslivet och skapa attraktionskraft i bygden. Samtidigt är det viktigt att framhålla att alla former av verksamhet ska bygga på tydliga överenskommelser med markägaren. En tidig dialog är grunden för framgång i arbetet.

Destination Falkenberg har gjort ett bra jobb genom att man bjöd in flera markägarorganisationer till ett inledande informationsmöte förra fredagen. Kommunen har som strategi att utveckla naturturismen inom framförallt tre geografiska områden; kusten, området kring Högvadsåns-dalen (från Köinge ner mot Ätrafors) och runt Fegen. I samtliga områden finns idag en del aktivitet och duktiga entreprenörer men det finns också potential att starta upp fler verksamheter och locka fler besökare. Det LRF vill lyfta in är att man redan från start bör ha en plan för hur man hanterar ett alldeles för högt besökstryck. Vi vill inte få samma problem som förekommit på vissa platser som till exempel i Åkulla. Som markägare är det också viktigt att man fullt ut förstår konsekvenserna av att upplåta mark för till exempel en led eller en rastplats.  

Ulrika Persson, Falkenbergs kommungrupp LRF lyfte fram materialet ”turism på annans mark” som är ett bra stöd för markägare och turistföretagare när man ska nå överenskommelser, till materialet finns även kontraktsmallar. 

Den 26 november kommer Kristján Fannar och Susanne Thorsson, Destination Falkenberg bjuda in till ett startmöte för området runt Fegen. 

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik, LRF Västra Sverige