- Det amerikanska valet tror jag har försumbar påverkan på svenska lantbrukare. Det ser ut som om senaten kommer att fortsätta att vara republikansk och det betyder att det blir färre förändringar. Joe Biden är en förhållandevis moderat demokrat. Jag tror inte det i praktiken kommer att bli några stora förändringar, förutom att stimulanspaketet som redan förhandlats fram förmodligen kommer att genomföras, vilket gynnar konsumtion av bland annat mat. Stimulanspaketet har inte med valet att göra.

Vi ser nu en ökning av covid-19 fall runt om i världen hur kommer pandemin att påverka priserna för jordbruksprodukter framöver tror du?

- Ökningen av covid, som vi ser praktiskt taget enbart på norra halvklotet, som går in i vintersäsong påverkar väl inte konsumtionen per se, men kan påverka sannolikheten för ytterligare stimulanspaket i länder på norra halvklotet, alltså i rika och utvecklade länder. Dessa stimulanser har om de är finanspolitiska, positiv effekt på efterfrågan med ganska kort eftersläpning, kanske högst ett halvår från det man inför dem. Det är viktigt att notera att covid verkar minska på södra halvklotet, som går in i sin sommar, precis som covid minskade under sommaren på norra halvklotet.

Två faktorer som påverkar marknaden mer än det mesta just nu, är La Niña, som minskar produktionen, allt annat lika, genom att det är torrt till exempel i Argentina och Brasilien. Sådden i Brasilien verkar vara i normal takt, men det finns i vart fall en förväntan om att torka ska minska produktionen. Det andra är återuppbyggnaden av den kinesiska grispopulationen, efter epidemin av afrikansk svinpest för ett par år sedan. Återuppbyggnaden är så snabb att den snart är på 80 procent av normal nivå och vid årsskiftet kan ha vuxit till normal nivå (snittet av de senaste fem åren). Detta påverkar naturligtvis efterfrågan på foder. Vi har WASDE-rapport från USDA imorgon, tisdagen den 10 november. Den väntas visa ytterligare sänkningar av utgående lager av majs och sojabönor, bland annat, främst i USA, varifrån Kina importerar för att mätta sin foderefterfrågan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige