Kungsbacka växer snabbt och man hanterar inte samråden på ett bra sätt menar Arnesson. Att det finns näringsverksamhet som kommer att påverkas negativt har inte planförfattarna insett. 

Yttrande på översiktsplan för Rya, Frillesås >>

Birgit Jönson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige