OBS!
Tidigare kallelse med hänvisning till Valencia har ställts in, enligt hänvisning se nedan.

Ny kallelse och platsinfo till fullmäktige
 vid LRF Hallands regionstämma 2020 måndag den 16 mars och information om platser för valda fullmäktige. Ny kallelse >>

Mer info under Regionstämma 2020 >>

Information inför regionstämman med anledning utav Coronaviruspandemin

Styrelsen för LRF Halland har i eftermiddag haft möte och beslutat att vi ändrar regionstämmans utformning den 16 mars pga. coronaviruspandemin.

Övriga regionstämmor i landet som inte har genomförts kommer att ske digitalt på olika sätt. Samma gäller även LRFs riksförbundsstämma i maj.

Vi i Halland planerar nu istället för att genomföra stämman gemensamt digitalt från 6 platser i länet där ca 20 fullmäktige per plats samt ev. intresserade medlemmar kan delta gemensamt. Vi gör det för att minimera smittriskerna.

Stämman kommer att genomföras på samma dag måndag den 16 mars med start kl. 09.30 (fullmäktigeanmälan och fika från kl. 09.00) och med avslut ca kl. 12.00. Samtliga frågor på dagordningen kommer att hanteras.

Vi återkommer med platser och praktiskt tillvägagångssätt för att demokratin på stämman ska fungera väl. 

Vid frågor vänligen ta kontakt med:

Anders Richardsson
richardssonanders@gmail.com eller 070-852 25 72

Ulrika Bertilsson
ulrika.bertilsson@lrf.se eller 072-247 16 11