Länsstyrelsen har ett växande uppdrag som krisberedskapsmyndighet i samband med Covid-19 pandemin. Detta tar allt mer av Länsstyrelsens resurser och många ordinarie arbetsuppgifter på myndigheten prioriteras ned. Verksamheten vid enheterna för landsbygds- och veterinära frågor är dock fortsatt prioriterade för att på lång sikt säkerställa våra åtaganden gentemot länets företag och näringen i stort. Det är därför viktigt att vi kan utföra planerade kontrolluppdrag nu och framöver. I annat fall riskeras kommande stödutbetalningar och att kontrollen av djurskydd och primärproduktion inte svarar upp mot omvärldens krav.

Länsstyrelsens kontrollbesök är enskilda möten mellan friska personer. Länsstyrelsen håller en strikt linje att allmänna smittskyddsrekommendationer ska följas av alla. Personal med symptom eller misstänkta kontakter är inte i tjänst. Givetvis finns det anledning att ställa in besök, om man själv har symptom, är satt i officiell karantän eller tillhör en särskild riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Godtagbara skäl för att inte kunna ta emot kontrollbesök bedöms i övrigt som tidigare.

Vi hoppas på god samverkan för att hålla verksamheten igång. Genom att medverka till att kontrollbesöken kan genomföras kan vi tillsammans lösa utmaningarna under 2020 för lantbrukets bästa.

Kristin Ovik, Lantbruksdirektör
Madeleine Beckman Enhetschef/länsveterinär
Länsstyrelsen i Hallands län