– Ett lantbruk tar till vara solen, luften och vattnet. Vi tillsätter jord och gödning och omvandlar det till mat. Svårare än så är det inte, sa Anders Axelsson.

David Josefsson sitter i riksdagen för moderaterna i Göteborg. Tidigare har han varit i miljö- och jordbruksutskottet men numer är han i civilutskottet. Syftet med besöket var att lära sig mer om växtodlingsföretaget och om lantbruket generellt. Och budskapet från LRF var tydligt: Lantbruket sitter på lösningarna i det hållbara samhället, sa Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland.

Gården som besöktes bedriver växtodling på 800 arrenderade hektar och här finns både potatis och spannmål. Anders Axelssons filosofi är att så långt möjligt undvika plogen.
– Jag bevarar och utvecklar jordens struktur genom att inte plöja utan bara ytbearbeta. Det är tycker jag är rätt för mig inför framtiden.

Under förmiddagen blev det även diskussion om skogens betydelse, om äganderätt och om strandskydd.
– Jag jobbar ju väldigt mycket med företagandets villkor och då är det väldigt viktigt för mig att komma ut och få ta del av företagarens vardag, sa David Josefsson.

Utöver Anders Richardsson medverkade från LRF Martina Philip och Erik Evestam.