Anders L. Larsson skriver att viltkött och vegetabilier kan rädda antibiotikan. Självklart är det så att antibiotikaresistens är ett problem för människor och djur men också för vår miljö. Här har flera länder ett gediget arbete att göra. I Sverige är vi på tårna när det kommer till antibiotikaresistensfrågan: under 2019 såldes 61 ton antibiotika för behandling av människor och 9,5 ton för behandling av djur i Sverige. Den totala försäljningen av antibiotika för djur har minskat med cirka två tredjedelar sedan 1986 då användningen av tillväxtbefrämjande antibiotika upphörde.

Hela insändaren i Göteborgs-Posten läser ni här >>