Skyddsområdet berör framförallt Falkenbergs kommun men även delar av Varberg och Hylte kommun berörs, samt Svenljunga i Västra Götaland.

Förslaget till vattenskyddsområde var senast på remiss 2018 och därefter har inkomna synpunkter bearbetats och nu ska Länsstyrelsen i en sista remissrunda fastställa förslaget.
Det är mycket små förändringar som har gjorts sedan 2018. Den största invändningen som LRF har på förslaget är att det är alldeles för stort vilket på sikt kan försvåra utvecklingen för de gröna näringarna, se LRFs tidigare yttrande nedan. 

Information om förslaget till vattenskyddsområde finns på   www.lansstyrelsen.se/halland/nedreAtran och www.skyddaatran.se

Se yttrande från LRF >>