Svenska kraftnät bjuder in till digitalt informationsmöte om förnyelseprojektet Horred-Breared.

Datum: den  2 februari, 18.00–19.00. Digitalt
För mer information om hur ni deltar digitalt hittar ni i deras information här >>

Äntligen har Svenska Kraftnät beslutat om ett digitalt informationsmöte om sträckan Horred-Breared. Från LRF och Södra uppmanar vi alla som kan att delta. Skicka gärna in frågor till dem.

Sprid gärna informationen.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige