Vi söker ytterligare en ambassadör för LRFs hållbarhetsarbete i Halland. Uppdraget är arvoderat och innebär kommunikation och informationsspridning om våra hållbarhetsmål och arbetet kring dem. I första hand jobbar vi digitalt men förhoppningen är att även kunna delta på fysiska möten under andra halvan av 2021. Målgruppen är allmänhet/konsument i åldern 25–40 år.

Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet

Låter det spännande? Kontakta Jenny Nilsson för mer information, jenny.nilsson@lrf.se.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige
jenny.nilsson@lrf.se