Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi
  • Ta tillvara restvärme
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner

Här kan du läsa mer om Klimatklivet:

Om klimatklivet på Naturvårdverket >>

Om Klimatklivet på Sveriges Mljömål.se >>

Länsstyrelsen Halland >>

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige, ulrika.bertilsson@lrf.se