Falkenbergs kommun genomför just nu en översyn av försiktighetsmåtten för anmälningspliktiga lantbruksverksamheter (djurhållning med mer än 100 djurenheter). Anledningen till detta är ännu okänd och LRF ställer sig mycket tveksamma till förfarandet. En lantbrukare som gjort allt rätt och för flera år sedan gjort en anmälan får nu helt plötsligt en mängd nya restriktioner på sin verksamhet. Villkoren är inte specifikt anpassade till verksamheten utan generella. Lantbrukarna har inte getts någon möjlighet att bemöta villkoren och det tycks heller inte finnas något kommunalt styrdokument som styrker förvaltningens arbete.

LRF anser att detta går helt emot livsmedelsstrategin och sättet man genomför det på är långt ifrån vad som kan anses vara god myndighetsutövning.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige
010-184 40 14, martina.philip@lrf.se