Det blir än mer lönsamt i framtiden att ha vägar som är klassade för att klara bil med släp. Omlastningsavdraget för skogsbilvägar har på̊ flera håll höjts och kan komma att höjas ytterligare när Biometras inventering är klar. I Halland räknas klassningen som Biometria gör ta ytterligare tre fyra år. Det går att följa inventeringen och få mer information på̊ https://www.biometria.se 

 

Mathilda Clausen Wingårdh
Skogsansvarig i LRF Hallands regionstyrelse
0703-61 41 72 eller mcwingardh@gmail.com