SvKs frågor och svar om Horred-Breared.

Här hittar på svar på vanliga frågor för Horred-Breared. Frågorna som besvaras på sidan är i huvudsak inkomna i samband med det digitala informationsmötet som Svenska kraftnät genomförde 2 februari 2021.

Se länk: 
https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/horred-breared/fragor-och-svar/ 


Kommentarer från LRFs expertis 
Den tekniska kunskap som kommer LRF tillhanda delar inte SvKs uppfattningar. Det finns många smarta lösningar för att minska markintrånget och samtidigt säkerställa ett stabilt nät.

Uppfattningen att luftledningar är det enda sättet att överföra elenergi i detta fall delas inte av alla inom kraftbranschen.  Exempelvis i Danmark byggs många nya ledningar med markkabel på 400 kV-nivå och så gott som genomgående som markkabel på lägre spänningar.

LRF anser att modernast möjliga teknik med minsta påverkan på markägare och miljö skall användas, speciellt som Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som år 2019 redovisade ett resultat till staten på 588 000 000 kronor samt att de 2019 investerade 2 231 000 000 kronor.

Vinsten in till staten motsvarar därför 26% av de nätinvesteringar de gjorde 2019!  Investeringar kan därför vara dyrare, pengarna finns!

LRF tycker också att Svenska kraftnät skall använda de mätmetoder för magnetfält som EU:s råd rekommenderar och inte använda egna påhittade metoder baserade på beräkningar med årsmedelvärden på strömmen i ledningarna. Vi vet alla att ledningarna är hårdast belastade på vintern och magnetfälten som människor och djur utsätts för är då höga.

Svenska Kraftnät kommer behöva ändra styrningen av nätet när mer vind, sol och andra energikällor används eftersom dessa källor inte producerar på samma sätt som kärnkraften. Nätet måste reagera snabbare för att parera att solen går i moln.