Som en del i kommungruppens påverkansarbete bjöd Falkenberg in kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Falkenberg för dialog kring förnyelseprojektet av Harsprångsledningen på sträckan Horred–Breared. Det var med stort intresse och engagemang som deltagarna från KSAU deltog vid det digitala dialogmötet. Från det politiska perspektivet så ger man sitt stöd till LRFs arbete samt ser utmaningarna våra medlemmar ställs inför. Som nästa steg var man överens om att kontakta övriga berörda kommuner för att tillsammans lyfta frågan kring tillvägagångssätt i den pågående processen med Svenska Kraftnät.

I kommande Nyhetsbrev kommer du kunna läsa mer om SvKs digitala informationsmöte som genomfördes den 2 februari. Information kommer även att läggas ut i Facebook-gruppen ”SvKs Västkustpaket”.

Falkenbergs kommungrupp