Att lägga stora arealer inom vattenskyddsområde, med dåligt underbyggda restriktioner, är fel väg att gå, menar Anders Richardsson, ordförande LRF Halland.  Det innebär att en stor grupp fastighetsägare på landsbygden får värdeminskningar på sina fastigheter för att tätorten skall få ett teoretiskt bättre skydd. Det reella hotet mot vattnet finns inte hos de som får bära detta, den största risken mot dricksvattnet är trafiken i närheten av Ätran med biflöden.

Falkenbergs kommun lägger en stor " filt " över utvecklingen på dess landsbygd. Finansmarknaden ser inte på investeringar inom ett vattenskyddsområde på samma sätt som utanför detsamma. Detta innebär en hämsko för allt vad investeringar heter, oavsett vilken verksamhet vi pratar om, säger Anders Richardsson.

Falkenbergs kommun, med mat som marknadsföringstema, och med stora möjligheter att utveckla nuvarande upplevelsetrend på flera sätt, borde inte köra över sin landsbygd på detta sätt. Om inte kommunen inser detta själva så borde inte Länsstyrelsen tillåta att detta sker.

Ett modernt vattenskydd av ett stort rinnande vattendrag upprätthålls inte av överkörda boende utmed vattendraget. Det kräver att det finns och känns en delaktighet mellan stad och land, vilket det inte finns med nu liggande förslag avslutar Anders Richardsson.

Läs remissvar >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor