Det var i höstas som Robin efterträdde Sofia Warefeldt som ordförande.  

-Vi har ju fått in några nya i styrelsen också så det känns roligt, det är Johanna Bengtsson, Linus Börjesson och Elvira Lund, och det känns som att vi är ett bra gäng, bland det första vi gjorde var att sätta oss och spåna på vad vi ville göra, säger han.  

LRF Ungdomen i Halland har haft fullt upp, de har precis anordnat några webbinarier. Två som berörde generationsskiften, dessa har de anordnat tillsammans med Ludwig & Co.  

-Det är jätteroligt att så många har varit intresserade, totalt har det deltagit 35 ungdomar från Halland på dessa träffar, säger Robin. 

Ett webbinarie kring animalieproduktionen i världen har det också hunnit bli, där experter från SLU har varit föredragshållare. 

-Det digitala är verkligen en möjlighet, man kan dels få med sig experter på ett helt annat sätt och det finns ju inte heller någon geografisk begränsning. Vår roll är ju också att vi ska få ungdomarna att känna sig väl rustade att bli så bra företagare som de kan bli och att de får den kunskap de behöver. Vi vill också att de ska känna sig inspirerade till att våga bli företagare inom de gröna näringarna, säger Robin.  

LRF ungdomen kommer även framöver satsa på digitala träffar och möten även när pandemin är över.  

-Jag tror att både det fysiska mötet och det digitala mötet behövs. De digitala mötena kan användas mer till kunskapsspridning och ta in föredragshållare från olika håll, medan på de fysiska kan vi fokusera mer på den sociala biten. Ibland kan det vara väldigt späckat program på de fysiska träffarna, nu kanske vi kan fokusera mer på det sociala på de träffarna, avslutar Robin.  

 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige
clara.hyltback@lrf.se