Årets första träff med kommunledningen gick av stapeln i förra veckan.  Frågor som avstämdes var vikten av att kommunen engagerar sig i vattendirektivsremissen, översiktsplanen vägfrågor samt kommunal upphandling.  

- Kommunen vill nu träffa LRF:s kommungrupp på regelbunden basis och vi kommer därför att ha avstämningsmöten med kommunledningen varannan månad under 2021, säger Folke Hantoft.  

Laholms kommungrupp har länge arbetat för att ha en bra dialog med kommunen och nu har detta givit resultat.  

-Det känns jätteroligt att vi har fått till denna dialog med kommunen och dess ledning.  

Folke Hantoft
Laholms kommungrupp