SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) vill gärna få in rapporter om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar för att öka kunskapen om smittläget för fågelinfluensa och andra sjukdomar hos vilda fåglar.

Använd formuläret på www.rapporteravilt.se, så blir du kontaktad med instruktioner om hur du kan skicka in döda vilda fåglar till SVA för undersökning.

Tänk på att använda handske eller plastpåse när du rör vid döda kroppar av vilda fåglar.

Man ska först rapportera online och på så vis komma i kontakt med viltavdelningen på SVA innan man skickar döda vilda fåglar. SVA skickar sedan förpackningsmaterial. Det är strikta regler när det gäller post av prover och Postnord ställer krav på hur materialet packas för att det inte ska läcka.

Restriktioner i samband med jakt

Jägare som rör sig mycket i skog och mark är ofta de första som märker av en ökad sjuklighet eller dödlighet hos vilda fåglar. De kan därför vara ovärderliga när det gäller att tidigt upptäcka smittan. Men fågeljägare riskerar dessutom att ofrivilligt sprida smittan vidare, framför allt genom att sprida de fåglar de jagar, men möjligen också genom att bära smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.

På grund av fågelinfluensa råder ett generellt förbud mot att använda levande and- och måsfåglar och vadare som lockfåglar. Detta gäller i hela landet på obestämd tid. Mer omfattande regler införs bara när ett fall av fågelinfluensa konstaterats och då inom ett begränsat område kring platsen där fyndet hittats.

Mer information om fågelinfluensa och viktiga förebyggande åtgärder för djurhållare finns här:

https://jordbruksverket.se/djur/smittskydd-djurskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/fagelinfluensa