Skriftlig fråga 2020/21:1700 av Mikael Larsson (C) till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/samrad-vid-byggande-av-vatten--och_H8111700