Barn och Ungdomskommunikationen, där engagemanget och framtidstron tänds hos våra barn och unga, är ett viktigt arbete. ”Bonden i skolan” fortsätter att öka och det görs fantastiskt mycket arbete runt om i våra regioner. Detta bidrar med attraktionskraft för att få fler unga att välja det yrkesvalet, men också konsumenter som vill stötta. 

 

Idag saknar vi ett samarbete med Skolverket samt berörda departement för att kunna påverka läroplanen. Vi vill att alla elever någon gång under sin grundskoletid besöker eller kommer i kontakt med svenskt lantbruk. Allt färre barn- och ungdomar har en naturlig anknytning till det svenska lantbruket idag. Att veta varifrån maten kommer eller exempelvis hur året på gården ser ut är ingen självklar allmänbildning idag – varken hos lärare eller elever. LRF behöver bidra till ökad attraktionskraft för den gröna näringen och ungdomars yrkesval och ge barn/elever och lärare i grundskolan kunskap, insikt och lust att veta mer om svenskt lantbruk, dess förutsättningar och möjligheter. Detta för att ge barn och ungdomar saklig information om de gröna näringarna för att de i framtiden skall kunna fatta rätt beslut för våra näringar.

 

Vi behöver bli fler budbärare och vi i Västra Sverige kommer att starta ett nätverk bland barn- och ungdomsansvariga i kommungrupper samt ungdomsstyrelserna där vi kan samverka och utbyta inspiration och idéer. 

 

Vi tillsammans är en enorm kraft och det är viktigt att barn och ungdomar får se ett modernt, hållbart och jämlikt lantbruk. 

Bonden i skolan - https://www.bondeniskolan.se/  

 

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige