Under lunchwebbinariet kommer Björn Galant som är äganderättsexpert på LRF Riks, klargöra vad allemansrätten innebär för dig som hästföretagare och hur du kan tänka när det kommer till verksamhet på annans mark.  

Petra Wirtberg, Företagsutvecklare på LRF Västra Sverige och Projektledare för Samverkansplattform Västra Götaland* medverkar också och pratar om hur du som företagare kan vässa din affär på gårdsnivå. 

Under webbinariet kommer det finnas möjlighet att ställa dina frågor till både Björn och Petra. 

Länk till kalendariet och anmälan, senast anmälan den 1 februari.

 

*Plattformens syfte är att kraftsamla regionens hästnäring och samordna resurser, kompetenshöjande insatser och innovation.