Vi tog oss ett snack med Anders Danielson som jobbar för föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Hallå där Anders Danielson du jobbar för föreningen säker arbetsmiljö Sverige och ni anordnar arbetsmiljökurser nu i vårbrukstider.

Varför ska man gå en sån här kurs tycker du? 

Lantbruket är fortfarande en olycksdrabbad bransch. Allt man kan göra för en bättre och säkrare arbetsmiljö stärker företaget. Har man sen anställda ska man ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vad kommer deltagarna att få lära sig? 

Man lär sig hur man får i gång det egna arbetsmiljöarbetet och hur man skapar en attraktiv arbetsplats där personalen trivs, utvecklas och bidrar till företagets lönsamhet. 

Kursen är subventionerad för LRF medlemmar hur kommer det sig? 

Vi har sedan många år ett samarbetsavtal med LRF och vi tycker att man som LRF medlem ska ha valuta för sin medlemsavgift. 

Har du några tips på vad man kan tänka på i vårbrukstider? 

Trots att det är stressigt som de kan vara i vårbruket är det viktigt att ta regelbundna raster. Det är inte bara traktorn som behöver bränsle. Se också till så maskinerna är servade och klara. Att reparera ute i fält är en olycksdrabbad syssla. 


Arbetsmiljökurs för jord-, skog- och trädgårdsföretag
Utbildningar för Halland, Västra Götaland och Värmland den 25 och 29 mars, se kalendariet >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige