Nu är det många nya ledamöter i kommungrupperna, och då kan det vara läge att sätta en gemensam plattform för hur kommungruppsarbetet ska fungera under året. Det var detta Laholms kommungrupp gjorde tidigare i veckan. De tog del av LRFs "Ett steg till" ett koncept som syftar till att kommungruppen sätter formerna för hur man vill arbeta.

Det handlar om vilka spelregler kommungruppen vill ha? Vilken roll som ledamot man har, eller vilken roll man vill ha? men också hur man ser på kommungruppsarbetet, och vilka frågor som är prioriterade att arbeta med. Kommungruppen tar också fram en handlingsplan hur arbetet ska se ut framöver.

Syftet med kvällen är att det är kommungruppen, som sätter sin plattform, för ingen kommungrupp är den andra lik. Även om kommungruppen är sammansatt på samma sätt som förra året kan det vara värdefullt att göra "Ett steg till" i sin kommungrupp, som en nystart inför årets verksamhet.

Det blev många spännande diskussioner under kvällen, och allt skedde digitalt.

Vill ni ha en "Ett steg till" kväll i er kommungrupp, hör av er till någon i personalen så hjälper vi er.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige