Till hösten kommer en ledarutbildning för unga att gå av stapeln i Västra Sverige. Lavatars har körts tidigare med stor framgång i Halland och nu kommer den att köras för unga ledare i Halland, Västra Götaland och Värmland och körs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Inom kort kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till “Lavatars”. Det kommer att finnas ett begränsat antal deltagarplatser och för att kunna anmäla sig så behöver man vara medlem i LRF samt under 35 år. 

Ledarutbildningen är en stor satsning som LRF Västra Sverige gör och den är helt kostnadsfri att gå. Ett krav för de som går kursen är att man behöver vara med vid ALLA tillfällen och kursen kommer att utövas vid sex tillfällen varav ett är “lunch-lunch”. Träffarna kommer (förutom sista träffen) att vara under kvälls- och helgtid. 

För mer information kontakta Annika Arnesson annika.arnesson@lrf.se  eller Jennie Dannegren jennie.dannegren@lrf.se