I LRFs kommungrupp bör man bli fler som engagerar sig för att kunna påverka politiker och tjänstemän i kommunen.

Efter dagens möte var det flera som tog på sig lite extra ansvar för att komplettera styrelsens insatser.

En liten rapport ifrån mötet.
Hallands regionordförande Anders Richardsson berättade vad som händer just nu i regionstyrelsen. Sedan pratade ordförande Helen Jonsson b.la om arbetet med remissvar på översiktsplanen till kommunen.

Petra Wirtberg, LRF berättade om det viktiga kommungruppsarbetet och om kraften i folkrörelsen när man gör gemensamma insatser som tex, den årliga påverkans veckan för alla LRFs kommungrupper under 47. Under denna höst blir arbetet extra viktigt med politiker då det är nytt val 2022.

Martina Philip, verksamhetsutvecklare LRF berättade om att hon hjälp ett flertal medlemmar och kommungrupper med skrivelser och remisser. För Halmstads del är det även höjda tillsynsavgifter för myndighetskontroller som är på tapeten.

Lantbruket är komplex och verkar över många viktiga områden i samhället så vi medlemmar måste så gott det går försöka informera om vår näring så att så få missförstånd fattas av våra politiker.

Nästa möte är fredagen den 19/3 kl. 13.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige