Med en och halv månad kvar av remissperioden går vi in i sista fasen, hur vi ska skriva remissyttrandena! Våra träffar (den 1 april och 15 april) är planerade på sådant sätt att de inleds med en mycket kort bakgrundsinformation om vattendirektivet och en snabb genomgång av våra egna LRF sidor där vi har börjat samla information som kan vara till nytta nu när vi går in i slutspurten. I dessa möten vill vi ha en diskussion och ett erfarenhetsutbyte! Många har redan börjat tänkt och skrivit och har många kloka idéer och synpunkter som vi hoppas kunna dela med oss av och sprida vidare.

Syftet med detta samråd är enligt vattenmyndigheten själva ”att få in synpunkter från berörda, så att besluten blir så väl underbyggda och förankrade som möjligt.” Detta innebär att vi behöver ta reda på vad förslaget innebär för oss i praktiken och där det saknas information, tex att man inte tagit hänsyn till andra aktuella samhällsintressen eller om det finns felaktigheter i remissförslag är det synpunkter vi behöver framföra nu!

Och nog är vi berörda alltid! För att ge exempel så kommer varje kg fosfor som renas från vattendraget kosta runt 10 000 kr i genomförda åtgärder enligt uppgifterna i VISS. Dessa kostnader föreslås delfinansieras från lantbruket och via stöd från landsbygdsprogrammet. Och nog är vi berörda om dammen i vår by som funnits där i 300 år plötsligt är föremål för utrivning eftersom den hindrar fisk och fauna att passera. Och, våra förfäders slit att skapa ett lantbruk och en åkermark för att vi nu via vår hållbara livsmedelsproduktion kan försörja så många mer människor nu än förr med svensk mat. Nog är det verkligen en fråga som berör oss!

Bildtext: Vårt mål är att vi får ett åtgärdsprogram där vi ges möjlighet att integrera alla samhällsintressen samtidigt som vi fortsätter genomför åtgärder för att göra vårt redan rena vatten ännu renare!

För att komma till informationssidan där vi samlat tillgängligt material, som finns under Värmland, Halland och Västra Götaland, se länkar nedan. 

Observera att sidan kommer uppdateras löpande utefter vilka önskemål ni framför till oss som ni behöver ha tillgång till för att underlätta skrivandet av era remissvar.

Länk till kalendariet om kommande träffar.
1 april - Info och anmälan >>
15 april - Info och anmälan >>

Håll utkik i kalendariet, vid stort intresse lägger vi till fler mötestillfällen!

Kajsa Edbom
Vattenfrågor LRF Västra Sverige

Halland
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/aganderatt-och-miljo/vattendirektivet---information/vattendirektivet-20212027/

Värmland
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/aganderatt-och-miljo/vattendirektivet---information/vattendirektivet-20212027/

Västra Götaland
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/aktuellt-arbete/aganderatt-och-miljo/vattendirektivet---information/vattendirektivet-20212027/