Just nu pågår det ett samråd där alla kan lämna in sina synpunkter på EU-kommissionens skogsstrategi. 

Nedan följer EUs inbjudan;

EU-kommissionen bjuder in intressenter att lämna synpunkter gällande EU-kommissionens kommande skogsstrategi. Samrådet är öppet för feedback till och med den 19 april 2021.

EU: s nuvarande skogsstrategi antogs 2013 och granskades 2018. Den europeiska gröna given vars ambitiösa mål är att bli en hållbar och klimatneutral ekonomi till 2050, har även i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 förberett en ny EU-strategi för skogen. Detta för att mycket av EU:s politik berör och är relevant för skogar, och det finns ett behov av en övergripande strategi för att säkerställa att skogar behandlas på ett sätt som bidrar till hållbarhet samt biologisk mångfald.

Som ett led i EU:s gröna giv tänker kommissionen lägga fram en ny skogsstrategi som ska utgå från strategin för biologisk mångfald, omfatta skogens hela kretslopp och främja skogens många tjänster. Strategin ska skapa förutsättningar för friska och motståndskraftiga skogar som bidrar till biologisk mångfald, klimatmål, försörjningstrygghet och en cirkulär bioekonomi. Fokus kommer att ligga på skydd, återställande och hållbar skötsel av skogar i EU men även skogar i övriga världen som inte omfattas av andra initiativ.

Samrådet är öppet till och med den 19 april 2021.

För att komma till samrådet, klicka här.