Under mötet framförde Isak att nuvarande skogsvårdslag med frihet under ansvar, har med klimathotet och skarpare EU-direktiv ökat konfliktnivån ifrån storstäderna. Varför denna konflikt uppstått är enligt Frohm okunskap om landsbygdens förutsättningar, där skogen och skogsbruket är grunden för annan verksamhet. Han är helt inne på att vi behöver bruka skogen och på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Stål och betong bör ersätts med trä. Biodrivmedel ska inte produceras av palmolja i samma utsträckning utan vi bör använda oss av restprodukterna ifrån skogen, i stället för att dessa går till värmeverken.

Vi fick också höra Isak säga att man tillsatt en utredning som ska se över vad som ska räknas som formellt skyddad skog. Det är inte rimligt att länderna i EU räknar och redovisar på olika grunder.

När det gäller artskyddet på speciella habitat såsom med bombmurklan, ansåg han att man inte sett till helheten. De stora sammanhängande arealerna skyddad fjällnära skog som nämns i skogsutredningen ansåg han kan vinna på ett viss brukande. I gränslandet mellan strikt skyddad och rent brukad skog finns stora biologiska och ekonomiska värden.

Sammantaget tyckte vi som lyssnat till Isak Frohm att det var många kloka tankar som framfördes. Nu hoppas vi bara att han har kraften att sprida sin kunskap bland övriga politiker.


Mathilda Wingårdh
Styrelseledamot LRF Halland