Sven-Ove Johansson, är delägare i  2 olika lantbruksföretag utanför Getinge. I början på november förra året fick han ett brev från kommunen där de aviserade att han skulle få en ny miljötillsynstaxa för sin verksamhet. För hans företag innebar det en fördubbling av tillsynstiden enligt kommunen.

- Jag reagerade på att de föreslog en sådan kraftig ökning, de motiverade höjningen med att jag bedriver en så kallad IDE anläggning (anläggning enligt Industriutsläppsdirektivet) detta gjorde att de höjde min tillsynstid med 20 timmar, säger Sven-Ove.

Samtidigt har kommunens politiker fattat beslut om att man ska ha behovsanpassade miljötillsynstaxor, medan kommunen i praktiken hade tagit en schablontaxa från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

- Jag tog då kontakt med LRF och Martina Phillip, verksamhetsutvecklare på LRF hjälpte mig. Jag kontaktade kommunen på en gång och berättade att jag tyckte att de gjort fel och ifrågasatte tillsynstaxan, säger Sven-Ove.

Sven-Ove visste också av tidigare erfarenhet att ska man påverka något så ska man göra det direkt när kommunen kommunicerar och inte då beslut redan är fattat.

- Jag skrev en motivering med Martinas hjälp om varför jag tyckte taxan var oskälig och jag tog också kontakt med miljönämndens ordförande där jag beskrev ärendet. Nämndens ordförande sa att det inte kunde stämma då de tagit beslut om behovsanpassade miljötillsynstaxor, säger Sven-Ove.

Samtalen med kommunen tog skruv och Sven -Ove fick sin taxa nerjusterad.

- Kommunen verkar ha börjat med oss som har IDE anläggningar så därför var inte kommungruppen involverad till en början men nu är de på frågan, säger Sven-Ove.

Han uppmuntrar alla att ta en diskussion tidigt med sin kommun om man tycker att taxan är oskälig och att det är en viktig fråga för framtiden då taxan följer med verksamheten under många år framöver.

- Det är också viktigt att kontakta sina politiker i kommunen och berätta för dem hur deras beslut påverkar företagandet.

Martina Phillip verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige säger att det är viktigt att Kommungrupperna är proaktiva i arbetet genom att ha dialog med sin kommun innan nya taxor och tillsynstid ska beslutas.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige