Plaståtervinning i jordbruket
Köinge-Okome-Svartrå LRF-avdelning
Inom jordbruket använder vi ansenliga mängder plast. När balen är öppnad eller säcken är tömd så övergår plasten till att bli ett problem. Läs mer här >>

Konkurrensutsätt delar av fastighetsbildningen 

Årstads LRF-avdelning
Lantmäteri är en viktig verksamhet för utveckling på landsbygden. Det är därför betydelsefullt att handläggningstider för fastighetsbildningsärenden är korta samt att handläggningen i övrigt är rättssäker och kostnadseffektiv.  Läs mer här >>

LRFs riksförbundsstämma 2021
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin. Den första delen genomförs helt digitalt den 25 maj för att behandla alla ärenden utom Vägen mot visionen och motionerna. Den andra delen med Vägen mot visionen och motionsbehandlingen genomförs digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser den 6-7 oktober.

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/riksforbundsstamman/