LRF har träffat Länsstyrelsen i Halland för att diskutera processen kring reservatsbildningar. Detta efter att vi haft medlemsärenden med starka synpunkter i reservatsfrågor, både vad gäller omfattning, värdering och bemötande.

Möjligheten att bilda reservat är ett mycket starkt instrument som staten förfogar över gentemot markägaren. Därför är det extra viktigt att Länsstyrelsen är både tydlig och ödmjuk i sitt arbete för att nå största möjliga samförstånd.

En av de frågor som blivit mer aktuell det senaste året är hur Länsstyrelsen ser på risken för spridning av skadeinsekter från reservat till omkringliggande markägare. Här anser LRF att det måste finnas en tydlighet i att myndigheten tar ansvar för detta – om situationen skulle uppstå.

Dialogen kommer fortsätta framöver och om du som medlem vill veta mer – eller vill komma med egna inspel om hur reservatsprocessen fungerar – hör av dig till oss!

Jan Landström,  jan.landstrom@lrf.se

Martina Philip, martina.philip@lrf.se

Erik Evestam, erik.evestam@lrf.se