Undertecknad har varit i kontakt med IP-Only som är beställare och fått svar från två av deras tjänstemän.

Birgit Jönsson
verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

Svar från IP-Only
Vi förstår att det skapar lite osäkerhet hos markägare och kunder när en sån här sak händer i ett projekt där dom är inblandade. Det som händer nu är att vi behöver handla upp en ny entreprenör för att färdigställa kvarvarande arbete i projekten.

Återställningar kommer att utföras och överenskommelser i markavtal kommer att följas. Dock så kan vi inte gå in i projekten innan allt juridiskt arbete är avklarat så det blir dessvärre lite fördröjning i arbetet i och med detta.

Vi kommer även ta in nöjdhetsförklaringar av markägarna där dom får möjlighet att komma med synpunkter på utfört arbete och om det är något som inte blivit utfört enligt avtalat.  Just nu är det inte helt färdigt vem som kommer slutföra arbetet men vi kommer meddela kunderna så snart vi planerar komma igång igen.

Eftersom det fortfarande är relativt nytt har vi inte alla detaljer ännu, men från IP Onlys sida finns ingen annan avsikt än att hedra ingångna avtal med markägare och löften till kunder om leverans av fiber. Vi behöver som ni förstår ett utrymme och tid för att göra om våra planer men vill fortsätta våra installationer så snart som möjligt. Det innebär generellt att era medlemmar inte ska behöva känna oro för att återställningar och liknande frågor ska lämnas ohanterade.