Falkenbergs kommun har som mål att ha Västsveriges starkaste näringsliv. För att nå dit behöver alla företag känna att kommunen jobbar med och inte emot dem. LRF har vid upprepade tillfällen fört fram att miljötillsyn och handläggning inom lantbruket inte fungerar tillfredsställande. Vi ser brister i kompentens, rättssäkerhet och effektivitet.

Även Svenskt Näringslivs mätningar och kommunens egen insiktsmätning visar på ett kraftigt försämrat resultat för lantbruket.

Utifrån detta gör nu kommunen en djupare enkätundersökning som ska ligga till grund för kommande utvecklingsarbete. Samtliga lantbrukare i kommunen kommer få ett vykort eller mejl kommande vecka. Vi vill uppmana er, alla lantbrukare i Falkenbergs kommun, att redan nu gå in och svara på frågorna, det tar bara ett par minuter.

Här hittar du länk till enkät

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige