Jonas och Johan Boketun fick i november 2020 frågor av Falkenbergs Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning om hur många djurenheter de hade på sin gård, hur spridningsareal såg ut, samt hur deras gödselhantering gick till.

- Vi ringde kommunen och ändrade en del i det frågeformulär de skickat ut, då vi lejer bort vår gödsel och sprutkörning, säger Jonas.

Strax före nyår damp det ner ett beslut från förvaltningen att bröderna skulle vidta ett antal försiktighetsmått för sin verksamhet. Det var en lång lista med olika punkter. Gården har ett gällande beslut för sin anmälningspliktiga verksamhet från 2016 och de följer det beslutet och har inte heller ändrat något i sin verksamhet.

- Det stod att vi hade tre veckor på oss att överklaga. Vi tog kontakt med LRF och pratade med andra lantbrukare i kommunen. Då det var under jul- och nyårshelgen försvann ju en hel del dyrbar tid, säger Jonas.

Kommunen hade inte förklarat i beslutet varför de krävde ytterligare försiktighetsmått för verksamheten.

- På omvägar fick vi reda på att det var fler lantbrukare i kommunen som fått beslut om att vidta försiktighetsmått för sin verksamhet. Jag förstår inte varifrån de fått detta, de har ju inte varit ute på plats och kollat på gårdarna, säger Jonas.

Bland annat hade förvaltningen ställt villkor om buller i verksamheten, och på vilka tider under dygnet som detta buller fick pågå.

- Jag kan inte se vilken granne som har problem med vårt ljud, då vi ligger ganska långt bort från bebyggelse, säger Jonas.

Bröderna fick kontakt med Martina Philip, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige, som i sin tur kontaktade Louise Zetterholm på Hushållningssällskapet i Halland. Tillsammans hjälpte de bröderna att överklaga beslutet.

- Eftersom det var flera lantbrukare i kommunen som blivit drabbade gick vi ihop med en annan bonde och med hjälp från LRF och Louise från Hushållningssällskapet överklagade vi besluten.

Bröderna konstaterar att de inte hade rett ut detta utan hjälpen från LRF och HS.

- Kommunen har jurister som håller på med sådant här hela dagarna, det har inte vi, säger Jonas.

Överklagan gick in till länsstyrelsen som beslutade att upphäva kommunens beslut. Länsstyrelsen menar att ett flertal av punkterna saknar klargörande motivering och stöd i utredningen, vilket innebär att länsstyrelsen inte kan ta ställning till om det överhuvudtaget finns grund för försiktighetsmått och om de kan anses rimliga.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

FOTNOT: Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till kommunen. Falkenbergs kommun har fortfarande möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut.