Hur länge har du jobbat på familjegården?

Jag har jobbat där sen 2010 och vi bildade aktiebolag 2015 och det var då jag blev delägare i företaget.

Hur ser du på framtiden inom svenskt lantbruk?

Det kan vara en utmaning att anpassa verksamheten och hitta affärsmöjligheter när man inte vet hur marknaden och världsläget kommer att se ut.

Vågar du göra några större investeringar nu de närmsta åren framåt? Några specifika?

Ja, det vågar jag. Har tänkt att göra ett nytt djurstall men just nu är det slut på investeringsstöd och priserna * för att bygga har gått upp och det är dyrt just nu.

Kan du se några stora skillnader lokalt inom lantbruket där du bor under de senaste 20 åren?

Det är många mindre lantbruk som har lagt ner. De få gårdar som är kvar är större eller har inte utvecklats och de som har kvar den mindre gården får arbeta på annat ställe upptill.

Vad ger du för tips till andra som funderar på att ta över en gård?

Kapitalbehovet är väldigt stort. Försök hitta smarta lösningar som minskar kapitalbehovet som t ex ha maskiner ihop med andra eller köp bra begagnat i de fall det går. Gör en affärsplan innan och tänk på att räntan på lånen är låga nu men kan gå upp i framtiden.

Vad vill du skicka med till våra politiker?

Vi behöver fortsatt ersättningar för de olika miljö/hållbarhetsinsatserna vi gör för att det ska vara lönsamt att bedriva jordbruk. Göra smartare system för kontroller som görs då detta tar mycket tid från det andra arbetet.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se

* "Dyrt att bygga just nu!"

Priserna på byggmaterial har stigit med 65 procent på sina håll i år enligt Byggföretagen. Detta gäller bland annat för gips, isolering, stål, armering, trävirke och en lång rad andra produkter. Byggföretagen uppger att de stigande priserna bland annat beror på ökade oljepriser, råvarubrist och förändrade mönster på världsmarknaden. Dessa omständigheter har till viss del sin förklaring i pandemin.

Inte bästa läge direkt för att bygga nytt just nu med andra ord, men som LRF medlem har du rabatter på byggmaterial och gratis konsultation och rithjälp för viss byggnation.

Beijer Byggmaterial - Kanonpriser på fler än 2 500 populära produkter och fri rådgivning >>