Denna fråga engagerar också mig, och flera av våra medlemmar.

Det kommer fler samtal till mig och oss nu, där man vill utveckla sina lantbruk, såsom vi alltid har gjort. Såsom alla företagare gör och måste göra. Idéer finns, i en del fall så är finansieringen klar.

Det som strular är olika former av myndighetsbeslut. Oftast från Miljö- och Hälsa, men det kan också vara biotopskydd som hindrar eller översiktsplaner som helt bortser från livsmedelsproduktionsperspektivet. Detta är upprörande! Även i vår näring så måste vi få utvecklas, ta vara på de chanser som finns och kan skapas och få vara egna företagare.

När detta skrivs är det svensk högsommar ute, en vecka in i juni. Nyligen lämnade vi det blötaste maj månad i mannaminne. Nu har det skördats en stor första skörd gräs på många håll. Samtidigt som en del framförallt vårkornfält visar tydliga tecken på för mycket väta för en tid sedan. Den höstsäd som fick för mycket i höstas blev inte bättre nu den heller.

Det är en fantastisk utmaning att vara verksam i vår gröna näring. Gå nu ut i denna ljuva sommartid och njut! Titta mest åt det håll där det har klarat påfrestningarna bäst. T

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland, richardssonanders@gmail.com